ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงสีธนทรัพย์ปณชัย ถึง บริเวณร้านอาหารธาราดล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาไฟฟ้าแรงสูง และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าโรงสีธนาทรัพย์ปณชัย และบริเวณตรงข้ามร้านโฮมไอเดีย ดีไซน์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่โรงสีธนาทรัพย์ปณชัย ถึง กลุ่มตรงข้ามวัดเขาบัลลังก์ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
16/08/2565 08:30
16/08/2565 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ