ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.ท่าศาลา หน้าชัยสิทธิโรงเย็น
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
30/01/2562 13:00
30/01/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด