ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเกาะหลวง บ้านสะพานหิน บ้านสะพานหินพัฒนา
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ
24/09/2564 08:00
24/09/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด