ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านปากพลี ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จึงมี ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. บริเวณบ้านปากพลี ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เพื่อปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง เป็นคอน คอร.คอนเคเบิ้ลทางโค้ง, ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง และปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูง
PEA.Thalang cut off electricity for High-Voltage distribution improvement On February 24th, 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm. In the area of BaanPakplee Moo9, Thepkrasattri Sub-district, Thalang, Phuket
24/02/2564 09:00
24/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร