ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4 บ้านวังชัน ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/01/2563 09:00
20/01/2563 13:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่ Google Maps