ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากแยกตลาดถ้ำทอง ถึง หน้าที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง โดยดำเนินการปักเสาและพาดสายแรงสูง
26/11/2563 09:00
26/11/2563 16:00
กฟอ.ถ้ำพรรณรา
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด