ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนด้านหลัง อบต.ปากกราน ม.8,9 ต.ปากกราน
บำรุงรักษาหม้อแปลง
15/02/2561 09:00
15/02/2561 14:00
กฟจ.อยุธยา
035253612,035253615
พัลลภ พึ่งสมบัติ
ลำดับดาวน์โหลด