ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยร่วมใจ 2 ถึง ซอยมิตรภาพ ต.ราไวย์ (Soi Rouam jai 2 to Soi Mittapap Wised Rd.)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณซอยร่วมใจ 2 ถึง ซอยมิตรภาพ ต.ราไวย์ ซึ่งในการนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for high voltage distribution improvement at Soi Rouam jai 2 to Soi Mittapap Wised Rd. On 11th of October 2019 from 09.00 a.m. to 04.30 p.m.
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:30
กฟต.ฉลอง
076-521-191 (วันและเวลาราชการ) / 076-521-099 (ตลอด 24 ชม.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง
ลำดับดาวน์โหลด