ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.ศรีธาตุ
พาดสาย SAC ขนาด 185 ต.มม 0.350 วงจร/กม
28/05/2562 09:00
28/05/2562 16:30
กฟอ.กุมภวาปี
042-334-545-6
พัชรัตน์ วิมลจิตร
ลำดับดาวน์โหลด