ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ชนแดนกรุงเทพฯ ถึง ปั๊มบางจากก่อนถึงปากซอยกระเบื้องลีลา แนวถนนพระราม 2 (ขาออก กทม.) [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kV
16/12/2561 08:00
16/12/2561 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายยศพัทธ์ 081-8805368,นายอำนาจ 081-9955260,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด