ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่หน้า สภ.เมืองสมุทรสาคร และบริเวณซอยข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร[ผปบ. PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ใหม่ )
14/06/2563 08:00
14/06/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด