ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเลยหมู่บ้านรัตนาพรโฮม ซอยพวงทอง โป่งไผ่
งานสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า แก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
08/02/2564 13:00
08/02/2564 16:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน