ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณอาคารพาณิชย์ ซอยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดไท หมู่ที่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงในระบบจำหน่าย พีอีเอ.60-039839 ขนาด 100 เควีเอ. บริเวณอาคารพาณิชย์ ซอยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดไท หมู่ที่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
31/07/2563 10:00
31/07/2563 12:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด
1สถานที่ดับไฟ