ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลัง NOA06R-02 (ตัด DDE โค้งบ้านหันหมู่4 คุ้มโรงเรียนเวียงนครวิยาคม)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงปักเสาแซมไลน์บริเวณบ้านหันหมู่ 4 (คุ้มโรงเรียนเวียงนครวิยาคม) ถึง NOA06R-02 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
23/04/2563 08:30
23/04/2563 17:00
กฟอ.ภูเวียง
043291250
สุรเชษฐ์ แดงน้อย
ลำดับดาวน์โหลด