ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณปากทางฟิชวินเลจ หมู่บ้านกรุณา ถึง สุดไลน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณปากทางฟิชวินเลจ หมู่บ้านกรุณา ถึง สุดไลน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
10/08/2562 08:30
10/08/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด