ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไทรบุรี (ฝั่งตรงข้ามวัดไทรงาม) ถึง แยกถนนวิเชียรชม
ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและตัดจ่ายระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
บริเวณ
- หน้าโรงเรียนเลิศคณิต ถึง สถานีลิฟท์เขาตังกวน
- ถนนเพชรคีรี (บางส่วน), ซอยรามวิถี 1, ถนนจะนะ(บางส่วน)
- ถนนไทรบุรี (ฝั่งตรงข้ามวัดไทรงาม) ถึง แยกถนนวิเชียรชม
- ถนนเทพา ,ไทรงาม ซอย 2 และ ซอย 4
- วิเชียรชม ชอย 2 และซอย 4
- ซอย อู่เรือสินสุคนธ์
- ถนนชายเขา ซอย 1 และ ชอย 2
02/09/2564 08:30
02/09/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1