ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยพระนาง ต.ช้างเผือก
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/10/2563 09:00
24/10/2563 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด