ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าร้านจ่าดุ่ยแยกเข้าบ้านดงน้อย
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
18/01/2562 12:00
18/01/2562 13:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด