ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าสายเก่าวิเชียรบุรี
12 ม.ค.65 ย้ายจุดติดตั้งใบมีดชั่วคราว
14 ม.ค.65 เปลี่ยนเสา Recloser เเละพาดสาย
12/01/2565 10:00
14/01/2565 16:30
กฟอ.บึงสามพัน
0947535600
คุณานนท์ สุภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1เเนบดับไฟ