ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างวัดสันตยาวาส รวมทั้งซอยแยกย่อย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณข้างวัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน/อาคาร/สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

เวลาดับกระแสไฟฟ้า สถานที่/บริเวณพื้นที่ไฟดับ
08.30 น. ถึง 16.30 น.
-ข้างวัดสันตยาวาส รวมทั้งซอยแยกย่อย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
03/08/2563 08:30
03/08/2563 16:30
กฟจ.เลย
042811888
ถนัดกิจ พิลาสุตา
ลำดับดาวน์โหลด
103/08/2563