ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองน้ำขุ่น ถึงบริเวณ บ้านหนองน้ำใส ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
1.ติดตั้งสายแรงต่ำ 50 AW จำนวน 5,295 เมตร
2.รื้อถอนหม้อแปลง 50 KVA จำนวน 1 เครื่อง
04/02/2564 08:30
04/02/2564 16:30
กฟจ.บุรีรัมย์
0899470223
อนุสรณ์ สุขพลาพร