ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนทอง รร.โนนทองประชาสรรค์ (ไฟดับ 08.30-17.00 น.) บ.บะยาวเหนือ บ.บะยาวใต้ บ.ห้วยลึก โรงน้ำแข็งกิมซุนไอซ์(ดับไฟ 2ช่วงเวลา ช่วง1 08.30-09.30 ช่วง2 163.0-17.30)
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง และสับเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
26/12/2561 08:00
26/12/2561 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด