ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟ งานย้ายแนวเสา115เควี บ.ห้วยระเมศและบ.หงาว อ.เทิง
งานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสา115เควี บ.ห้วยระเมศ และบ.หงาว อ.เทิง
08/05/2565 08:00
08/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด