ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย3 แม่น้ำคู้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับไฟเพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลง บริเวณ ซอย3แม่น้ำคู้
11/02/2563 09:00
11/02/2563 16:30
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 11 ก.พ. 2563