ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโลตัสสว่างแดนดิน-แยกบ้านง่อน
ประกาศดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาพาดสายแรงสูงหุ้มฉนวน
17/09/2563 09:00
17/09/2563 17:00
กฟจ.สกลนคร
0810362118
วัชรพงษ์ คำสมัคร
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติประกาศดับไฟ