ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยเชิงทะเล 10 ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยเชิงทะเล 10 ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าถลาง3(ชั่วคราว)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Soi Cherngtalay 10 Moo 1 Cherngtalay Sub-district, Thalang, Phuket On Monday, 20 June 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
20/06/2565 09:00
20/06/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร