ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงแรมนำชัย ฝั่งซ้าย ขวา และ ซ.ลูกเสือ 2
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่บริเวณหน้าโรงแรมนำชัย ฝั่งซ้าย ขวา และ ซ.ลูกเสือสอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
18/02/2561 09:00
18/02/2561 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด