ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากซอยราษฎร์พัฒนา 6 [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(แก้ไขสายแรงสูง 22 kV หลุดจาก ปรีฟอร์ม)
10/02/2562 08:00
10/02/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด