ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ ***หลังวัดหนองผักชีใต้***
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค มีงานดับทำงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ
***หลังวัดหนองผักชีใต้***
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.30 น. ซึ่งจะทำให้บริเวณ ศาสนสถาน , ร้านค้า ที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ชั่วคราว ในการดับไฟในครั้งนี้ด้วย หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 036-371424 , 036-381109
20/02/2561 08:00
20/02/2561 13:30
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด