ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริษัท อุดรสยามเซรามิค,ปั้มน้ำมัน ปตท.,ศูนย์ FORD ต.บ้านจั่น
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
16/08/2565 09:00
16/08/2565 17:30
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ