ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
ปักเสาคอร.ขนาด 12.20 ม.จำนวน 55 ต้น
09/10/2563 09:00
09/10/2563 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด