ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ บ.ห้วยเซือม บ.ท่าสะอาด
ตัดต้นไม้คล่อมสายไฟฟ้า
05/02/2561 09:00
05/02/2561 12:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด