ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.มหาราช จากแยกเข้าถนนพิศาลภพ(โรงแรม สลีปเวล) ถึง แยกเข้าถนนศฤงคารพัฒนา(โครงการเคเอเวนิว)
เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
12/02/2562 09:00
12/02/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
1129
ประวิทย์ บุญเทียบ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ/แผนผัง