ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ เลยวัดสองพี่น้อง ถึง วัดเซ่าสิงห์ ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าในช่วง 08.30 -16.30 ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
16/07/2564 08:30
16/07/2564 16:30
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507077, 036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด