ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนดวงจันทร์ ตั้งแต่ โรงแรมรักไทย ถึง แยกถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกอบอุปกรณ์หัวเสา ต้น Riser Pole จำนวน 4 ต้น
24/10/2563 20:00
25/10/2563 06:00
กฟจ.สงขลา
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ