ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งเเต่สี่เเยกเจดีย์ เข้าไปถึง บ้านศรีอุดม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ดับเพื่อปฏิบัติงานตัดเเต่งต้นไม้ใหญ่ใกล้เเนวไฟฟ้าเเรงสูง
13/02/2562 10:00
13/02/2562 12:00
กฟอ.เชียงกลาง
054797104
วันชัย ทองสุข
ลำดับดาวน์โหลด