ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกสว่าง ตลาดหล่มสัก บ้านท่ามะกล้วย ม.3,ม.9
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาพาดสาย บริเวณแยกสว่าง และเส้นถนนคนเดิน
06/08/2563 07:00
06/08/2563 13:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด