ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
ปักเสา 12.20 ม.จำนวน 5 ต้น
RM เสา 12.00 ม.จำนวน 5 ต้น
พาดสาย 185 SAC จำนวน 500 ม.
15/07/2564 09:00
15/07/2564 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด