ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าหมู่บ้านโฮมแลนด์
ดับไฟเชื่อมไลน์ขั่วคราว งานปรับปรุง สถานีไฟฟ้า พช.2-ศูนย์พัฒนาที่ดิน(ฝั่งขวา)
16/11/2563 14:30
16/11/2563 15:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
098-7094528
ฉัตรชัย แว่นแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด