ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 9 บ้านเขาด้วน ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี
งานติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนในระบบ 22 kV
04/03/2564 08:00
04/03/2564 15:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
ชัยวัฒน์ อินลัย