ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านควนห้าร้อย ถึง บ้านสวนมะพร้าว ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านควนห้าร้อย ถึง บ้านสวนมะพร้าว ม.3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ยกระดับสายไฟฟ้า ที่กีดขวางตำแหน่งติดตั้งหลังคาสะพานลอย หน้าโรงเรียนบ้านหงษ์หยก
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านควนห้าร้อย, ไม้ขาว ออโต้ไทร์ส แอนด์ เซอร์วิส, บ้านหยิด, เซเว่นอีเลฟเว่น, โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง, สวนยางอนุภาษและบุตร และบริษัท บ้านอาจ้อ จำกัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Baan Khuan Ha Roi to Baan Son Mapraw Moo 3 MaiKhao Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 19 November 2021 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Baan Khuan Ha Roi, Mai Khao Auto Tires and Service, Baan Yit, 7-Eleven, Hongyok Bamrung School, Anuphas Group Rubber Plantation and Baan Ar-Jor Co.,Ltd.
19/11/2564 09:00
19/11/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร