ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไทพิพัฒน์ หน้าหมู่บ้านสโรชา (สายส่ง115 เควี)
ดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน แอร์เบรคสวิตซ์ 115 เควี ไลน์2 สฟฟ.บางพระ
ดับจาก สฟฟ.บางแสน1 ถึง สฟฟ.บางพระ ถึง โหลดเบรคสวิตซ์ ข้าง บริษัท UMC
21/03/2561 08:30
21/03/2561 17:00
กฟภ.บางแสน
091-8708428
ฉัตรศิริ หาพิพัฒน์
ลำดับดาวน์โหลด