ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวิเชียรไชย สวนตูล
เพื่อปรับปรุงสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำหย่อนยาน วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
บริเวณ
-ซอยวิเชียรไชย สวนตูล
03/09/2564 09:00
03/09/2564 16:30
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ