ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ ม.3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลง
10/06/2563 10:00
10/06/2563 13:00
กฟอ.ป่าโมก
035-661333
ศราวุธ แก้วคง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ ม.3 ต.ป่าโมก