ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รพ.ราชพฤกษ์ (ใหม่) ถึงปั๊มน้ำมันเอสโซ่
Double Frozen Yogurt Bar, หจก.หนึ่งอาณาจักรกระจก, ซอย มิตรภาพ 16,
Inch & Ounce, ร้านยา ฟามาชิป, M MED CLINIC, เฉโป, SIS, โคนิก้า มินอลต้า,
ศรีสวัสดิ์, ขอนแก่นยนต์ไพศาล, NIG, ปตท., Baby Shopping, ละมูลหม้อแปลงไฟฟ้า,
ประกันภัย ไทยวิวัฒน์, ซี.เอ.รุ่งเรือง, หจก.พิสิทธิ์อะไหร่ยนต์, พ่อสนั่น ลาบ-ก้อย,
หอพักพิภัชเพลส, กิฟฟารีน, ตำรวจทางหลวง, ซอยวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น, เหรียญชัยเพลส,
ซอย สุขสวัสดิ์, HOLLA CAFE, ซอย ปู่แสง, ICON1 Residence, BETAGRO, ไทยเน็กฯ,
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ฯ, โรงเรียนขอนแก่นเอ็นเอการบริบาล, หจก.นครินทร์,
หจก.เจริญยิ่งวัสดุ, คลินิกนายแพทย์เกียรติศักดิ์, รตอ., YOKOGAWA
22/11/2563 08:00
22/11/2563 18:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043470013
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด