ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 9 ใต้
มีแผนงานที่จะดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ เป็น 160 เควีเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจำหน่าย บริเวณซอย 9 ใต้ ซอยบางรัก หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
14/09/2563 09:00
14/09/2563 16:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง