ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกอัมพวัน ถึง ร้านอาหารตะวันแดง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ก่อสร้างระบบสายส่ง 115 kV.
07/02/2561 08:00
07/02/2561 17:00
กฟจ.นครราชสีมา
044-258484
สุวรรณ วิกสูงเนิน
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบ 115kV