ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 12 ใต้
มีแผนงานที่จะดำเนินการตัด-เชื่อมสายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ หมู่บ้านลิตเติ้ลเฮ้าปิ่นโต้ บริเวณซอย 12 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
25/09/2563 09:00
25/09/2563 13:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง