ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงปูนซีเมนต์เอเซีย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า บริเวณโรงปูนซีเมนต์เอเซีย ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 19.00 นาฬิกา
20/10/2564 08:00
20/10/2564 19:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036266750
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด