ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คำไผ่ หมู่6 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ดับไฟตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
06/08/2565 08:30
06/08/2565 10:30
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด